Carlos Llop Torné

Doctor Arquitecto por la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Profesor Titular de Urbanismo del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universitat Politècnica de Catalunya.UPC; Subdirector del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universitat Politècnica de Catalunya, UPC; Miembro del Centro Internazionale di Studi sui Paesaggi Culturali de la Università degli Studi di Ferrara (Italia); Director del Master en Desarrollo Urbano y Territorial de la Fundación de la Universitat Politècnica de Catalunya; Vocal de Cultura del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (2000-2002). Es miembro del Comité Organizador de la II Bienal Europea del Paisaje, Barcelona 2001; del Comité Asesor del II Simposium Internacional Futur i Funció de l'Art Contemporani a l'Espai Urbà, CAATB, 2002 y de la Agrupació d'Urbanistes de Catalunya. Ha sido miembro de junta de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori; de la junta de ArquinFAD; Comisario junto con Antonio Font i Jordi Bernadó de la exposición "L'explosió de la ciutat" pel Fòrum 2004 de Barcelona. Premio Extraordinario de Doctorado de la Universitat Politècnica de Catalunya 1998, con la Tesis Doctoral sobre "Espais projectuals d'una metròpoli. Canvis a l'estructura espacial de l'Àrea Central Metropolitana de Barcelona 1976-1992" (Cum Laude), 1995. Premio Nacional de Urbanismo 2007, formando equipo con Carlos Llop Torné y Joan Enric Pastor Fernández.